Arbeidsrecht

Heeft u juridische vragen op het gebied van het arbeidsrecht? Zowel bij de werkgever als bij de werknemer kunnen allerlei arbeidsrechtelijke vragen opkomen over bijvoorbeeld ontslag, loonbetaling, ziekte, concurrentie- en/of relatiebeding, reorganisatie etcetera. Smid advocatuur kan u vakkundig van advies dienen en u in een eventuele procedure bijstaan.

Ontslag

Wanneer voor ontslag toestemming vereist is, heeft de werkgever twee juridische mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen: op verzoek kan de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter worden ontbonden of de arbeidsovereenkomst kan rechtsgeldig worden opgezegd nadat een ontslagvergunning is verkregen van de CWI (de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen). De wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontbinding of opzegging, heeft verschillende gevolgen voor de door de werkgever te hanteren opzegtermijn, loondoorbetaling, de ingangsdatum van een WW-uitkering voor de werknemer en het verkrijgen van een ontbindingsvergoeding, de zogenaamde ‘gouden handdruk'. De omschrijving van de formele ontslagreden is van belang voor de aanvraag van een WW-uitkering. Op grond van verwijtbare werkloosheid van de werknemer kan UWV namelijk de toekenning van een WW-uitkering weigeren. Een goede juridische begeleiding is van belang om onnodig verlies van een WW-uitkering en/of een ontbindingsvergoeding te voorkomen. Kortom, een deskundige advocaat kan uw (financiële) belangen beter behartigen.

Loonbetaling

Meent u als werkgever dat uw werknemer geen recht meer heeft op loon, laat u – alvorens het loon stop te zetten – adviseren door uw advocaat om eventuele ongewenste gevolgen te voorkomen. Wordt uw loon in uw ogen onterecht stopgezet? In dat geval is het van belang u zo spoedig mogelijk tot een advocaat te wenden. Immers, het missen van loon op zich is spoedeisend genoeg om onmiddellijk actie te (laten) ondernemen.

Concurrentie- en/of relatiebeding

Kan de werkgever de werknemer houden aan een overeengekomen concurrentie- en/of relatiebeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen partijen? Dit is afhankelijk van allerlei factoren waaronder de formulering van het beding. Bij twijfel of als er grote belangen op het spel staan is het raadzaam een advocaat in te schakelen.

Designed by: y-design