Civielrecht algemeen

U bent een overeenkomst aangegaan, doch de verbintenis uit deze overeenkomst wordt door de andere contractspartij niet of niet correct nagekomen, met andere woorden de andere partij wanpresteert. Het kan gaan om een koopovereenkomst, een huurovereenkomst of een andersoortige overeenkomst. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming, waaruit een conflict ontstaat. Smid advocatuur kan u helpen in eerste instantie te trachten met de wederpartij tot een regeling van het geschil te komen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan lijkt een procedure haast onvermijdelijk. Ook in de procedure kunt u worden bijgestaan.

Naast de overeenkomst zijn er nog andere bronnen van verbintenissen, namelijk die uit de wet: onrechtmatige daad, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Ook op grond van de verbintenissen uit de wet kan aansprakelijkheid ontstaan.

Designed by: y-design