Familie- en personenrecht

Echtscheiding

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met emoties. Het is voor partijen moeilijk om de emoties te scheiden van de zakelijke afwikkeling van de echtscheiding. Smid advocatuur kan uw zakelijke belangen op vakkundige wijze behartigen.

Wanneer u het eens bent met elkaar kunt u volstaan met één advocaat. In dat geval kan namens beide partijen een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Zonodig kunnen uw wensen vastgelegd worden in een convenant. Dit is een overeenkomst waarin u alle afspraken vastlegt. Vervolgens zal door middel van een gezamenlijk verzoekschrift de echtscheiding met nevenvoorzieningen bij de rechtbank worden aangevraagd. U dient het als partijen over alle punten eens te zijn. Wanneer in een later stadium mocht blijken dat u het niet eens bent, dient u zich ieder tot een andere, eigen advocaat te wenden. Wij kunnen dan voor geen van beide partijen meer optreden, omdat er dan sprake is van tegenstrijdige belangen.

Bent u het als scheidende partijen niet met elkaar eens, dan kan Smid advocatuur uw belangen behartigen door te trachten met de andere partij tot een schikking te komen of door een procedure te starten en het oordeel van de rechter te vragen. Ieder der partijen dient in dat geval een eigen advocaat in te schakelen. Dit kan leiden tot een langdurige en kostbare procedure.

De duur van een echtscheidingsprocedure is afhankelijk van de opstelling van partijen. Wanneer partijen het volledig met elkaar eens zijn en er een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, kan een echtscheiding binnen 2 maanden gerealiseerd worden. Wanneer partijen het niet meer met elkaar kunnen vinden en een eenzijdig verzoek tot echtscheiding aan de orde is, kan een procedure lang duren en erg kostbaar worden.

De rechtbank spreekt zich niet alleen uit over de echtscheiding, maar ook over nevenvoorzieningen als: alimentatie, het hoofdverblijf van en de omgang met de kinderen, kinder- en/of partneralimentatie, het exclusieve recht op het gebruik van de echtelijke woning gedurende maximaal zes maanden na de echtscheiding en boedelscheiding. Soms kan de hoofdprocedure niet afgewacht worden en heeft één der partijen belang bij een voorziening die geldt voor de duur van de procedure, een zogenaamde voorlopige voorziening. Deze voorlopige voorzieningen kunnen op korte termijn (circa 3 weken) gegeven worden en worden vervangen door de definitieve voorzieningen.

Naast echtscheiding kan Smid advocatuur u ook bijstaan op andere gebieden van het personen- en familierecht, zoals vaststelling van uw geboortegegevens, bewind, mentorschap en ondercuratelestelling, naamswijziging etc.

Designed by: y-design