Nieuws


Gesubsidieerde rechtsbijstand 26-07-2007 5:03 pm
 
Ga naar www.rechtsbijstand.nl om de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand te bekijken.
 
Informatie Smid advocatuur 16-09-2010 3:43 am
 

Smid advocatuur is een eenmanskantoor gedreven door mevr. mr. M. (Greet) Smid (beedigd op 13 augustus 2002 te Assen).

De rechtsgebieden waarin geadviseerd en geprocedeerd wordt zijn: personen- en familierecht, strafrecht, Intellectuele Eigendomsrecht, civiel recht w.o. arbeidsrecht en handelszaken en BOPZ (gedwongen psychiatrische opnames).

Mr. Smid neemt ook zaken in behandeling voor personen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl). Indien een zogenaamde 'toevoeging' wordt verstrekt, is de client een door de Raad vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, alsmede komen eventuele verschotten (griffierecht, uittreksels) voor eigen rekening. De werkzaamheden van de advocaat worden op de toevoeging vergoed, tenzij in echtscheidingszaken na een resultaatsbeoordeling door de Raad de client na de boedelverdeling de financiele grenzen overschrijdt en de toevoeging achteraf wordt ingetrokken.

Mr. Smid neemt zaken in behandeling tegen een uurtarief van € 195,= per uur exclusief BTW en exclusief eventuele verschotten.

KvK-nummer Smid advocatuur: 01142335.

BTW-nummer Smid advocatuur: NL013354863B01.

Mr. Smid is bij Nassau Verzekering Mij N.V. verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Smid advocatuur is aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat per gebeurtenis op de polis wordt gedekt.

Mr. Smid maakt deel uit van een Klein Kantoren Overleg in Drenthe, waarin 12 eenmanskantoren zitting hebben. Een eventuele klacht kan ten eerste aan mr. Smid zelf kenbaar worden gemaakt. Indien behandeling van de klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, zal de klacht worden voorgelegd aan een collega-advocaat op grond van  de klachtenregeling van het Kleine Kantoren Overleg, die de klacht onafhankelijk zal beoordelen. Mocht ook die beoordeling niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht aan de Deken voorleggen.

 
Levensonderhoud kinderen 05-04-2015 12:35 pm
 
De forfaitaire aftrek voor bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarigen is per 1 januari 2015 afgeschaft.
 
Ontslag met instemming 05-04-2015 12:34 pm
 
Ontslag met instemming van de werknemer. Met ingang van 1 juli 2015: Toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter is niet nodig als de werknemer instemt met het ontslag. Dat moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werknemer. De werknemer heeft een bedenktijd van twee weken om zijn instemming in te trekken. Hij hoeft daarvoor geen reden op te geven. Ook bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden geldt de bedenktijd. De werkgever moet de werknemer er binnen twee werkdagen op wijzen dat hij twee weken bedenktijd heeft.
 
Ontslagvergoeding 05-04-2015 12:31 pm
 
Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever bij ontslag een zogenaamde transitievergoeding betalen aan de werknemer als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. Deze vergoeding geldt niet bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
 
Rechtsgebieden 02-02-2019 9:13 am
 
Mevrouw mr. M. Smid heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht (bijzonder curator, echtscheidingen/alimentatiezaken/omgangsregelingen/jeugdbeschermingsrecht/ouderschap en erkenning), strafrecht, jeugdstrafrecht en psychiatrisch patiƫntenrecht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.
 
Designed by: y-design