Nieuws


Gesubsidieerde rechtsbijstand 26-07-2007 5:03 pm
 
Ga naar www.rechtsbijstand.nl om de inkomens- en vermogensgrenzen om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand te bekijken.
 
Informatie Smid advocatuur 16-09-2010 3:43 am
 
Smid advocatuur is een eenmanskantoor gedreven door mevr. mr. M. (Greet) Smid (beëdigd op 13 augustus 2002 te Assen).De rechtsgebieden waarin geadviseerd en geprocedeerd wordt zijn: personen- en familierecht, strafrecht, jeugdstrafrecht, jeugd civiel recht en Wvggz. Mr. Smid neemt ook zaken in behandeling voor personen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl). Indien een zogenaamde 'toevoeging' wordt verstrekt, is de cliënt een eenmalige door de Raad vast te stellen eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd, alsmede komen eventuele verschotten (griffierecht, uittreksels) voor eigen rekening. De werkzaamheden van de advocaat worden op de toevoeging vergoed, tenzij in echtscheidingszaken na een resultaatsbeoordeling door de Raad de cliënt na de boedelverdeling de financiële grenzen overschrijdt en de toevoeging achteraf wordt ingetrokken. Mr. Smid neemt zaken in behandeling tegen een uurtarief van € 195,= per uur exclusief BTW en exclusief eventuele verschotten.KvK-nummer Smid advocatuur: 01142335. BTW-identificatienummer Smid advocatuur: NL001114069B51. Mr. Smid is bij HDI verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Smid advocatuur is aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat per gebeurtenis op de polis wordt gedekt. Mr. Smid maakt deel uit van een Klein Kantoren Overleg in Drenthe, waarin meerdere eenmanskantoren zitting hebben. Een eventuele klacht kan ten eerste aan mr. Smid zelf kenbaar worden gemaakt. Indien behandeling van de klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, zal de klacht worden voorgelegd aan een collega-advocaat op grond van de klachtenregeling van het Kleine Kantoren Overleg, die de klacht onafhankelijk zal beoordelen. Mocht ook die beoordeling niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht aan de Deken voorleggen.
 
Levensonderhoud kinderen 05-04-2015 12:35 pm
 
De forfaitaire aftrek voor bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarigen is per 1 januari 2015 afgeschaft.
 
05-04-2015 12:34 pm
 
 
05-04-2015 12:31 pm
 
 
Rechtsgebieden 02-02-2019 9:13 am
 
Mevrouw mr. M. Smid heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht (echtscheiding/alimentatie/omgang/civiel jeugdrecht), strafrecht, jeugdstrafrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Op grond van deze registraties is mr. Smid verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.
 
Designed by: y-design