Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij een strafbaar feit en moet hij mogelijk als verdachte voor de rechter verschijnen. Bent u gedagvaard? Dan is het zaak zo spoedig mogelijk een advocaat in te schakelen, zodat de zitting goed kan worden voorbereid. Smid advocatuur kan u in strafzaken bijstaan op de zitting bij de politierechter, bij de rechtbank of in hoger beroep hij het Gerechtshof.

Penitentiair recht

Bent u gedetineerd en heeft u een klacht over een disciplinaire straf binnen de P.I. of een andere, u persoonlijk betreffende beslissing van de directeur van de Penitentiaire Inrichting? Ook dan kunt u bijgestaan worden door Smid advocatuur zowel tijdens de behandeling van uw klacht door de Beklagcommissie binnen de Commissie van Toezicht als in beroep op de zitting van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Designed by: y-design